Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Dušan Jarjabek

DátumDôvod žiadosti
27.10.2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
3. - 4. 11. 2020 iný dôvod (osobné dôvody (rodinné))
28.12.2020 iný dôvod (obštrukcia)
13. - 14. 1. 2021 iný dôvod (z dôvodu obštrukcie)
25.6.2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
25.2.2022 iný dôvod (dlhodobo plánované aktivity)