Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Dušan Jarjabek

DátumDôvod žiadosti
27. 10. 2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
3. - 4. 11. 2020 iný dôvod (osobné dôvody (rodinné))
28. 12. 2020 iný dôvod (obštrukcia)
13. - 14. 1. 2021 iný dôvod (z dôvodu obštrukcie)
25. 6. 2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
25. 2. 2022 iný dôvod (dlhodobo plánované aktivity)
21. 10. 2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti)