Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Jaroslav Baška

DátumDôvod žiadosti
19. 5. 2020 iný dôvod (dlhodobo plánované pracovné aktivity v regióne)
5. 6. 2020 iný dôvod (dlhodobo plánované aktivity mimo NR SR)
25. 9. 2020 iný dôvod (dlhodobo plánované aktivity v regióne)
14. 10. 2020 iný dôvod (zdravotné dôvody)
27. 10. 2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
12. 11. 2020 iný dôvod (neodkladné povinnosti dlhodobo plánované)
28. 12. 2020 iný dôvod (obštrukcia)
13. - 14. 1. 2021 iný dôvod (z dôvodu obštrukcie)
14. 5. 2021 iný dôvod (dlhodobo plánované aktivity v regióne)
28. 5. 2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
25. 6. 2021 iný dôvod (dlhodobo plánované aktivity v regióne)
1. - 2. 7. 2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
25. 7. 2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
30. - 31. 8. 2021 iný dôvod (dlhodobo plánované neodkladné povinnosti)
9. - 10. 9. 2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
16. 9. 2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti v regióne)
30. 9. 2021 iný dôvod (rokovanie mimo NR SR)
7. 10. 2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti v regióne)
12. 11. 2021 iný dôvod (dlhodobo plánované pracovné povinnosti v TN regióne)
11. 2. 2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
11. 5. 2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti v regióne)
19. - 20. 5. 2022 iný dôvod (dlhodobo plánované pracovné povinnosti)
24. - 25. 5. 2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
17. 6. 2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
24. 6. 2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti v regióne)