Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Tibor Bastrnák

V systéme nie sú evidované žiadne žiadosti o ospravedlnenie pre poslanca v tomto volebnom období.