Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Eva Antošová

V systéme nie sú evidované žiadne žiadosti o ospravedlnenie pre poslanca v tomto volebnom období.