Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Andrea Letanovská

DátumDôvod žiadosti
29.9.2020 iný dôvod (rodinné dôvody)
7.10.2020 iný dôvod (rodinnné dôvody)
27.10.2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
3.11.2020 iný dôvod (pracovná zaneprázdnenosť (dlhodobo naplánovaná služba v nemocnici))