Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Richard Takáč

DátumDôvod žiadosti
3. 4. 2020 iný dôvod (neodkladné povinnosti v regióne)
27. 10. 2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
28. 12. 2020 iný dôvod (obštrukcia)
13. - 14. 1. 2021 iný dôvod (z dôvodu obštrukcie)
11. 2. 2022 iný dôvod (dlhodobo plánované aktivity)
25. - 30. 3. 2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti)