Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Jozef Šimko

DátumDôvod žiadosti
15. 5. 2020 iný dôvod (iné bezodkladné povinnosti)
27. 10. 2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
9. 12. 2020 iný dôvod (iné bezodkladné povinnosti)
28. 12. 2020 iný dôvod (karanténa - COVID-19)
13. 1. 2021 choroba
17. 3. 2021 iný dôvod (ako primátor mesta Rimavská Sobota dňa 17.3.2021 prijíma delegáciu investorov na MsÚ Rimavská Sobota)
5. 5. 2021 iný dôvod (dni mesta Rimavskej Soboty)
7. 5. 2021 iný dôvod (výsluch: Odbor kriminálnej polície PZ v Banskej Bystrici)
28. 5. 2021 iný dôvod (ako primátor mesta odovzdáva "Cenu primátora" za rok 2020 a rok 2021)
29. 6. 2021 iný dôvod (zasadnutie mestského zastupiteľstva )
31. 8. 2021 iný dôvod (ako primátor mesta na dnes zvolal zasadnutie organizačného výboru pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Rimavská Sobota)
10. 9. 2021 iný dôvod (rokovanie krízového štábu mesta Rimavská Sobota)
23. 9. 2021 iný dôvod (zasadnutie krajského zastupiteľstva BBSK)
28. 9. 2021 iný dôvod (zasadnutie mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota)
5. 10. 2021 iný dôvod (mestské zastupiteľstvo Rimavská Sobota)
26. 10. 2021 iný dôvod (mestské zastupiteľstvo Rimavská Sobota)
30. 11. 2021 iný dôvod (zasadnutie mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota)
3. 2. 2022 iný dôvod (3.2.2022 účasť a rozlúčka s plk. Sládekom v Rim. Sobote )
11. 2. 2022 iný dôvod (iné pracovné povinnosti primátora mesta)
18. 3. 2022 iný dôvod (verejný hovor s občanmi)
25. 3. 2022 iný dôvod (rokovanie poslancov VÚC BB SK vo veci stavu mostov v okrese Rimavská Sobota)
26. 4. 2022 iný dôvod (mestské zastupiteľstvo mesta Rimavská Sobota)
29. 4. 2022 iný dôvod (operatívna porada - príprava na Dni mesta Rimavská Sobota)
5. 5. 2022 iný dôvod (Dni mesta Rimavská Sobota)
6. 5. 2022 iný dôvod (Dni mesta Rimavská Sobota)
24. 6. 2022 iný dôvod (pohreb)
28. 6. 2022 iný dôvod (zasadnutie mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota)
13. - 14. 9. 2022 iný dôvod (návšteva lekára)
23. 9. 2022 iný dôvod (23,9,22 oceňovanie zaslúžilých občanov mesta, 27.9. zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Rimavská Sobota)
30. 9. 2022 iný dôvod (operatívna porada a iné povinnosti primátora Rimavská Sobota)
11. 10. 2022 iný dôvod (pracovné záležitosti v meste Rimavská Sobota)
21. 10. 2022 iný dôvod (pracovné záležitosti v regióne)
25. - 26. 10. 2022 iný dôvod (pracovné záležitosti v meste Rimavská Sobota)
9. - 12. 12. 2022 iný dôvod (zasadnutie mestského zastupiteľstva a rokovanie s investormi)
19. 12. 2022 iný dôvod (rokovanie s generálnym riaditeľom SSC)
3. 2. 2023 iný dôvod (Účasť na slávnostnom otvorení infekčného pavilónu v Lučenci )
21. 3. 2023 iný dôvod (Zasadnutie MsZ Rimavská Sobota )