Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Miloš Svrček

DátumDôvod žiadosti
25. 9. 2020 iný dôvod (rodinné dôvody)
27. 10. 2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
24. - 26. 2. 2021 iný dôvod (karanténa)
6. 10. 2021 iný dôvod (dlhodobo plánovaná pracovná cesta)
29. 4. 2022 choroba
21. 10. 2022 iný dôvod (pracovné záležitosti v regióne)