Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Erik Ňarjaš

DátumDôvod žiadosti
27. 10. 2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
14. 1. 2021 iný dôvod (zdravotné dôvody)
26. - 29. 1. 2021 zahraničná pracovná cesta
24. - 25. 2. 2021 iný dôvod (zdravotné dôvody)
19. 3. 2021 iný dôvod (zdravotné dôvody)
13. - 14. 5. 2021 iný dôvod (osobné d§vody)
18. - 29. 6. 2021 iný dôvod (osobné dôvody)
17. 9. 2021 iný dôvod (osobné dôvody)
14. 10. 2021 iný dôvod (osobné dôvody)
21. - 22. 10. 2021 iný dôvod (osobné dôvody)
8. - 15. 2. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
11. 5. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
19. - 20. 5. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
23. - 24. 6. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
28. - 30. 6. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
29. 9. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
20. 10. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
21. - 26. 10. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
10. - 15. 11. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
27. - 28. 2. 2023 iný dôvod (Osobné dôvody )
21. - 24. 3. 2023 iný dôvod (Osobné dôvody)
28. - 31. 3. 2023 iný dôvod (Osobné dôvody)