Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Filip Kuffa

DátumDôvod žiadosti
19. - 20. 5. 2020 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
4. - 5. 6. 2020 iný dôvod (rodinné dôvody)
13. - 14. 10. 2020 iný dôvod (rodinné dôvody)
12. 11. 2020 iný dôvod (rodinné dôvody)
12. - 14. 1. 2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
3. - 5. 2. 2021 iný dôvod (karanténne opatrenia)
26. 2. 2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
21. 4. 2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
9. - 10. 9. 2021 iný dôvod (dlhodobo plánované pracovné aktivity)
14. 10. 2021 iný dôvod (karanténa z dôvodu kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID 19)
19. - 22. 10. 2021 iný dôvod (karanténa z dôvodu kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID 19)
1. - 13. 2. 2022 iný dôvod (karanténa)
16. 2. 2022 iný dôvod (pojednávanie o priestupku)
25. 2. 2022 iný dôvod (dlhodobo plánované pracovné aktivity)
21. - 23. 9. 2022 iný dôvod (iné pracovné dôvody)
11. 10. 2022 iný dôvod (obštrukcia)
20. - 21. 10. 2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
25. - 26. 10. 2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
27. 10. 2022 iný dôvod (rodinné dôvody)
16. 12. 2022 iný dôvod (iné pracovné povinnosti)
22. 12. 2022 iný dôvod (rodinný dôvod)
27. 2. 2023 iný dôvod (Zdravotné ťažkosti )
28. 2. 2023 iný dôvod (Zdravotné ťažkosti )