Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Ján Krošlák

DátumDôvod žiadosti
27. 10. 2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
24. - 27. 11. 2020 iný dôvod (zdravotné dôvody)
9. - 10. 9. 2021 iný dôvod (osobné dôvody)
7. 10. 2021 iný dôvod (osobné dôvody)
11. - 12. 11. 2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
10. - 11. 2. 2022 iný dôvod (karanténa)
17. - 18. 2. 2022 iný dôvod (pohreb)
26. 4. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
30. 9. 2022 iný dôvod (rodinné dôvody)
19. - 20. 1. 2023 iný dôvod (Rodinné dôvody)