Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Ján Kerekréti

DátumDôvod žiadosti
28. 9. - 10. 12. 2020 iný dôvod (choroba - potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu)
12.1.2021 iný dôvod (osobné dôvody)
26. 1. - 5. 2. 2021 choroba
24. - 26. 2. 2021 iný dôvod (choroba - potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu)
16. - 19. 3. 2021 iný dôvod (choroba - práceneschopnosť)
30. 3. - 1. 4. 2021 iný dôvod (choroba - potvrdenie o práceneschopnosti priložené)
21.4.2021 iný dôvod (choroba - potvrdenie o práceneschopnosti priložené)
30.4.2021 iný dôvod (PN - potvrdenie o práceneschopnosti priložené)
3.5.2021 iný dôvod (PN - potvrdenie o práceneschopnosti priložené)
4. - 27. 5. 2021 iný dôvod (zdravotné dôvody - potvrdenie o PN priložené)
15. - 30. 6. 2021 iný dôvod (choroba - potvrdenie o práceneschopnosti priložené)
25.3.2022 iný dôvod (osobné dôvody)
29.4.2022 iný dôvod (osobný dôvod)