Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Igor Kašper

DátumDôvod žiadosti
20.5.2020 iný dôvod (dlhodobo plánovaná pracovná cesta)
27.10.2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
3. - 5. 11. 2020 iný dôvod (karanténa)
18.6.2021 iný dôvod (osobné rodinné dôvody)
25.6.2021 iný dôvod (osobné rodinné dôvody)
1. - 2. 7. 2021 iný dôvod (osobné rodinné dôvody)
30.3.2022 iný dôvod (zdravotné dôvody)
29.4.2022 iný dôvod (rodinné dôvody)