Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Igor Kašper

DátumDôvod žiadosti
20. 5. 2020 iný dôvod (dlhodobo plánovaná pracovná cesta)
27. 10. 2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
3. - 5. 11. 2020 iný dôvod (karanténa)
18. 6. 2021 iný dôvod (osobné rodinné dôvody)
25. 6. 2021 iný dôvod (osobné rodinné dôvody)
1. - 2. 7. 2021 iný dôvod (osobné rodinné dôvody)
30. 3. 2022 iný dôvod (zdravotné dôvody)
29. 4. 2022 iný dôvod (rodinné dôvody)
24. 5. 2022 iný dôvod (rodinné dôvody)
30. 9. 2022 iný dôvod (zdravotné dôvody)
15. 11. 2022 iný dôvod (zdravotné dôvody)