Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Ján Herák

DátumDôvod žiadosti
8.7.2020 iný dôvod (pracovná porada na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny)
13.10.2020 iný dôvod (osobné rodinné dôvody)
21.10.2020 iný dôvod (účasť na pohrebe)
27.10.2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
3. - 5. 11. 2020 choroba
6.5.2021 iný dôvod (osobné dôvody)
15. - 18. 6. 2021 iný dôvod (dlhodobo plánované pracovné aktivity)