Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Marek Hattas

DátumDôvod žiadosti
15.5.2020 iný dôvod (pohreb)
7.10.2020 iný dôvod (certifikačná skúška PRINCEZ)
22.10.2020 iný dôvod (rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre)
27.10.2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
3.11.2020 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na zasadnutí mestskej rady mesta Nitra)
5.11.2020 iný dôvod (rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre)
12.11.2020 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Nitra)
24.11.2020 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na zasadnutí mestskej rady mesta Nitra)
26. 11. - 4. 12. 2020 iný dôvod (Ochorenie COVID-19)
17.3.2021 iný dôvod (rokovanie mestského zastupiteľstva v Nitre)
24.6.2021 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Nitra)
1.7.2021 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Nitra)
30. - 31. 8. 2021 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na mestskom úrade v Nitre)
9. - 10. 9. 2021 iný dôvod (Vnímam, že účelom mimoriadnej schôdze je len snaha opozície o presmerovanie pozornosti z vyšetrovania ich káuz. Identický bod - odvolávanie ministra Mikulca je zaradený na najbližšiu riadnu schôdzu.)
21.9.2021 iný dôvod (výjazdové rokovanie ZMOS Nitra)
14.10.2021 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na mestskom úrade v Nitre)
26.10.2021 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na MsÚ v Nitre)
5.11.2021 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na MsÚ v Nitre)
25.11.2021 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na miestnom úrade v Nitre)
3.12.2021 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na MsÚ v Nitre)
18.1.2022 iný dôvod (vedenie rokovania Mestskej rady)
8.2.2022 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na MsÚ v Nitre)
10.2.2022 iný dôvod (účasť na MsÚ v Nitre)
11.2.2022 iný dôvod (nutná účasť na MsÚ v Nitre)
22.2.2022 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na MsÚ v Nitre)
23.2.2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti na MsÚ)
16.3.2022 iný dôvod (nevyhnutne potrebná účasť na MsÚ v Nitre)
22.3.2022 iný dôvod (ochorenie)
28. - 29. 4. 2022 iný dôvod (iné pracovné povinnosti)
5.5.2022 iný dôvod (iné pracovné povinnosti)
11.5.2022 iný dôvod (iné pracovné povinnosti)