Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Dominik Drdul

DátumDôvod žiadosti
22. - 27. 10. 2020 choroba
19. 3. 2021 iný dôvod (príprava na štátnu skúšku)
5. - 15. 5. 2021 iný dôvod (osobné dôvody)
15. 6. - 2. 7. 2021 iný dôvod (osobné dôvody)
30. - 31. 8. 2021 iný dôvod (choroba)
23. 9. 2021 iný dôvod (osobné dôvody)
15. - 16. 2. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
17. 3. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
5. 5. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
24. 6. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
19. 12. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
21. 12. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)