Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Dominik Drdul

DátumDôvod žiadosti
22. - 27. 10. 2020 choroba
19.3.2021 iný dôvod (príprava na štátnu skúšku)
5. - 15. 5. 2021 iný dôvod (osobné dôvody)
15. 6. - 2. 7. 2021 iný dôvod (osobné dôvody)
30. - 31. 8. 2021 iný dôvod (choroba)
23.9.2021 iný dôvod (osobné dôvody)
15. - 16. 2. 2022 iný dôvod (osobné dôvody)
17.3.2022 iný dôvod (osobné dôvody)
5.5.2022 iný dôvod (osobné dôvody)