Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Lucia Drábiková

DátumDôvod žiadosti
27.10.2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
2. - 5. 11. 2021 iný dôvod (karanténa)