Poslanecké kancelárie - Ľudmila Mušková

Kancelária
MC & M Michalek ..., Horný Val 6/13, Žilina
AFS a.s., Komenského 5, Trenčín
Správa majetku mesta Myjava, Partizánska 17, Myjava


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr