Poslanecké kancelárie - Peter Muránsky

Kancelária
Rímskokatolícky farský úrad, Salvova 1, 979 01 Rimavská Sobota, telefón: 047/5634240
ZSNP Ubytovacie služby, Ul. Dr. Jánskeho 4/305, 965 01 Žiar nad Hronom - zrušená
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Matice Slovenskej 6, 965 01 Žiar nad Hronom, telefón: 045/6722306
Peter Hlúbik, Skubínska cesta č. 7, 974 01 Banská Bystrica , telefón: 048/4153278
A-decor s.r.o hotel Urpín, Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Krajský úrad ŽP, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr