Poslanecké kancelárie - Miroslav Sopko

Kancelária
Jaroslav Ondočik, Kapitána Nálepku 13/A, Michalovce


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr