Poslanecké kancelárie - František Petro

Kancelária
PB Capital, a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice
Agentúra SMER, s.r.o., Bayerova ulica, Prešov


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr