Poslanecké kancelárie - Peter Náhlik

Kancelária
G&G Company spol. s r.o., Slanica 2425, Námestovo
Ing. Adriána Trangošová - ADRIA, Podhora 51, Ružomberok


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr