Poslanecké kancelárie - Eva Hufková

Kancelária
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Horné Rakovce č. 34, Turčianske Teplice
CDP ARMEQ, s.r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr