Poslanecké kancelárie - Marián Kéry

Kancelária
Agentúra SMER, s.r.o., Tyršova č. 4, Levice
Mária Galabová, Ján Galaba, Nám. A. Hlinku 11, Zlaté Moravce


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr