Poslanecké kancelárie - Anna Belousovová

Kancelária
SUNIVER s.r.o, Matičné nám. 1141, 022 01 Čadca


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr