Poslanecké kancelárie - Pavol Zajac

Kancelária
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vranov nad Topľpv , Mariánske námestie 1495, Vranov na Topľov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Kudlovská č. 213, Humenné
Escan, s.r.o., Námestie SNP č. 538, Stropkov


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr