Poslanecké kancelárie - Milan Laurenčík

Kancelária
Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
Ing. Jozef Dúbravka - SLOVIMEX, Kmeťova 2, Žilina


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr