Poslanecké kancelárie - Mária Janíková

Kancelária
Imagination plus, spol. s r.o., Jilemnického 58/1714, 958 03 Partizánske


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr