Poslanecké kancelárie - Martin Fecko

Kancelária
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Hlavná 137, Prešov


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr