Poslanecké kancelárie - Ľubomír Želiezka

Kancelária
Mesto Bánovce nad Bebravou, Radlinského, Bánovce nad Bebravou


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr