Poslanecké kancelárie - Peter Šuca

Kancelária
Dušan Lizák, Námestie sv, Egídia 11, Poprad
EUROHOTEL LABOREC, s.r.o., Andyho Warhola 195/28, Medzilaborce
ORIN Poprad s.r.o., Baštová ul.č. 6, Kežmarok


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr