Poslanecké kancelárie - Peter Šuca

Kancelária
Dušan Lizák, Námestie sv. Egídia 11, Poprad
Geoplán, spol. s.r.o., Baštová 6, Kežmarok


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr