Poslanecké kancelárie - Michal Lukša

Kancelária
Agentúra SMER s.r.o., Volgogradská 8, Prešov
Slovenská pošta a.s., Študentská 1442, 069 01 Snina
Autoškola Madura Milam, Kalinčiakova 871/6, 093 01 Vranov n/Topľou


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr