Poslanecké kancelárie - Jana Vaľová

Kancelária
I & J COMPANY s.r.o., Štefánikova ulica 1518, Humenné
Slovenská pošta, a.s., Študentská 1442, Snina
D.H.U. s.r.o., Námestie Slobody I, Vranov nad Topľou


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr