Poslanecké kancelárie - Jana Vaľová

Kancelária
PROJEKTINK Humenné, Štefánikova ul. č. 22, Humenné
Agentúra SMER, s.r.o., Bayerova, Prešov


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr