Poslanecké kancelárie - Elemér Jakab

Kancelária
CIAO REAL ESTATE, s.r.o., Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
ASTON BUILDING s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr