Poslanecké kancelárie - Jozef Valocký

Kancelária
Dom Matice slovenskej Galanta, Bratislavská 1458/71, Galanta
Agentúra SMER, s.r.o., Hurbanova 28, Senica


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr