Poslanecké kancelárie - Ján Senko

Kancelária
Ján Gubčo ml. - GGB, Jesenského 284/32, 960 01 Zvolen
Ing. Milan Tadial, CSc. a manželka Mária Tadialová, Záhradná ul. 855, 962 12 Detva


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr