Poslanecké kancelárie - Ján Richter

Kancelária
Ing. Emil Grofčík, Coboriho ul. č. 2, Nitra


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr