Poslanecké kancelárie - Rudolf Pučík

Kancelária
LUREAL s.r.o., Exnárova 59, Bratislava


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr