Poslanecké kancelárie - Pavol Pavlis

Kancelária
Agentúra SMER, Gunduličova 12, Bratislava


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr