Poslanecké kancelárie - Tibor Glenda

Kancelária
Ing. Emil Grofčík, Jozef Chňapko, Coboriho ul. 2, Nitra


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr