Poslanecké kancelárie - Dušan Galis

Kancelária
JUDr. Miroslava Bobíková, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Agentúra SMER, s.r.o., Komenského 6, Žilina


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr