Poslanecké kancelárie - Pavol Džurina

Kancelária
FAMS, Szakkayho 1, Košice
Agroprogres a.s., Kúpeľská 66, Sobrance
Lesy Slovenskej republiky š.p., Hviezdoslavova 19, S.N. Ves


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr