Poslanecké kancelárie - Katarína Cibulková

Kancelária
Dexia banka Slovensko, Winterova 38, Piešťany


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr