Poslanecké kancelárie - Ágnes Biró

Kancelária
MUDr. Ladislav Czakó, Hlavná 41/16, Šaľa
Podzoborie, n.o., Farská 44, Nitra


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr