Poslanecké kancelárie - Jaroslav Ivančo

Kancelária
Marián Michalík, ul. Sov.hrdinov 106, 089 01 Svidník
Holdia, s.r.o, Kúpeľná 6, Prešov


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr