Poslanecké kancelárie - Pavol Hrušovský

Kancelária
Mesto Nitra, Farská 5, Nitra
Službyt Nitra s.r.o, Farská 5, Nitra
Správa majetku mesta Partizánské n.o., Februárová ul. č. 152, 958 01 Partizánské
Žofia Bendžalová-Kellnerová, Letná 27, 052 01 Spišská Nová Ves
Jánoš s.r.o, Mostová ul. 4D, 034 01 Ružomberok
Mesto Malacky, Radlinského 2751, Malacky


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr