Poslanecké kancelárie - Peter Biroš

Kancelária
Ing. Vašková-REMA, Plzenská 2, 080 01 Prešov, ukončená k 30.6.2004
Športový klub 45,s.r.o., Plzenská č.2, O8O O1 Prešov


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr