Poslanecké kancelárie - Jozef Mikuš

Kancelária
Slovenská automobilová doprava Zvolen, a.s., ulica SNP 50, Zvolen


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr